Stimați colegi,

Ne bucurăm să ne întâlnim și în acest an, cu ocazia Conferintei Nationale - SIORL 2023

Membrii Consiliului Director al Asociatiei SIORL, convoacă Adunarea Generala a membrilor asociatiei in data de 07.10. 2023 ora 18.00, in incinta Hotelului Hilton Garden Inn Bucuresti, sala Cismigiu cu următoarea ordine de zi:

  • alegerea membrilor Consiliului Director pe urmatorii 4 ani;
  • alegerea cenzorului asociației pe urmatorii 4 ani;
  • modificari aduse statutului;
  • actualizarea statutului si a actului constitutiv (conf. modificarilor aduse de Lg. 276/2020, Ordonantei 26/2000);
  • punerea in discuție a cererilor de adeziune si validarea acestora;
  • punerea in discutie a cererilor de retragere/pierderea calitatii de membru al asociatiei;
  • analiza financiara SIORL;
  • persoane imputernicite pentru semnarea procesului-verbal si a actelor constitutive actualizate;
  • diverse.

Conform statutului, Cvorumul necesar pentru desfășurarea la prima convocare a Adunării Generale Ordinare este de 50%+1 din numărul total de membri cu drept de vot.
În cazul în care prima convocare nu îndeplinește cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 08 octombrie 2023 ora 14:00, având aceeași ordine de zi.
Adunarea Generala convocata a doua oara, este statutar constituită indiferent de numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

Nota: la ședința Adunării Generale participa toți membrii asociației cu drept de vot avand cotizația plătită la zi.

Cu stima,

Membrii Consiliului Director:

Conf. Dr. Ana Magdalena Bratu

Prof. Dr. Iana Gheorghe
Prof. Dr. Berteșteanu Șerban-Vifor_Gabriel
Conf. Dr. Ștefănescu Victorița
Conf. Dr. Lenghel Lavinia-Manuela